Dyrekcja – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
16 października 2016

Dyrekcja

Prywatna Szkoła Podstawowa „ART”

Dyrektor szkoły:  mgr Leszek Kubica

Zastępca dyrektora szkoły: mgr Łukasz Nowak