Świetlica – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
16 października 2016

Świetlica

Przewidywany plan dnia

  • Gdy wszyscy Uczniowie kończą o godzinie 13:30
  • Gdy Uczniowie jednej klasy kończą o 13:30, a drugiej o 14:20
  •  13:30 – 13:45 przerwa po lekcjach przeznaczona na jedzenie, picie, toaletę (korytarz pierwsze piętro)
  • Dla uczniów kończących o 13:30 przerwa oraz swobodna zabawa od 13:30 do 14:30, dla uczniów kończących o 14:20 przerwa do 14:30
  • 13:45- 14:30 odrabianie zadań / czas na wyciszenie w przypadku braku zadania czytanie książek, kolorowanie, rysowanie i inne (sala informatyczna)
  • 14:30 – 15:00 odrabianie zadań / czas na wyciszenie w przypadku braku zadania czytanie książek, kolorowanie, rysowanie i inne (sala informatyczna)
  • 14:30 – 15:30 zabawy ruchowe, konkursy, akcje i inne (sala gimnastyczna)
  • 15:00 – 16:00 zabawy ruchowe, konkursy, akcje i inne (sala gimnastyczna)
  • 15:30 – 17:00 realizacja zadań plastycznych, tematyczne zajęcia, oglądanie bajek, bajkoterapia i inne (świetlica)
  • 16:00 – 17:00 realizacja zadań plastycznych, tematyczne zajęcia, oglądanie bajek, bajkoterapia i inne (świetlica)

 

Plan dnia może czasami ulec zmianie, przede wszystkim punkt 3 i 4 w zależności od zaplanowanego na dany dzień zadania i czasu potrzebnego do jego realizacji.

W czasie przewidzianym na zabawy ruchowe i plastyczne możliwe również wyjścia na zewnątrz o których Rodzice będą informowani dzień wcześniej.

Rodzice oraz Opiekunowie odbierający Dzieci są serdecznie proszeni o przyjście w miejsce przebywania uczniów i osobistego poinformowania wychowawcy świetlicy

o odbiorze Dziecka. Uczniowie, którzy mogą sami wracać do domu proszeni są o doniesienie takiej informacji na piśmie.

 

Zajęcia prowadzi Pani Martyna Marcisz