Prywatna Szkoła Podstawowa

PRYWATNE GIMNAZJUM

 

 

Prywatna Szkoła Podstawowa, Gimnazjum „ART”


art43-100 Tychy, Plac Wolności 3
tel. 032 227-74-82
www.art.tychy.plwww.szkolaart.tychy.pl
Organ prowadzący: Integra 2000 L. Kubica, A. Rauszer

Szkoła działa od 1992 roku w oparciu o decyzję Kuratora Oświaty 
KO. KS.N-0211/38/92/Ga oraz decyzję Miejskiego Zarządu Oświaty nr 2/2000 z dnia 3 stycznia 2000r.
Szkoła posiada certyfikat: „SZKOŁA Z KLASĄ”

Szkoła dla Twojego dziecka!

artW Prywatnej Szkole Podstawowej „ART” i Gimnazjum „ART” od początku jej istnienia, oprócz zadań programowych wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowane są w bardzo szerokim zakresie programy wychowania estetycznego. Obejmują one zajęcia z rytmiki, muzyki, plastyki, tańca i teatru. Kalendarz szkolny corocznie zawiera szereg prezentacji rozwijanych uzdolnień uczniów. Klimat szkoły, brak zagrożeń oraz bezpieczeństwo uczniów jest skutkiem wypracowanej oferty programowej oraz konsekwentnych działań kadry nauczycielskiej.

Każdy uczeń „ART-u” od chwili przekroczenia tych placówek objęty zostaje systemową pomocą wynikającą z programu wychowawczego i profilaktyki i bezpośrednich działań psychologa szkolnego.

Wszystkie problemy każdego ucznia są diagnozowane, a następnie w odpowiedzi opracowana jest indywidualna strategia właściwego wspomagania. Wiele uwagi przykłada się do kształtowania poczucia własnej wartości, bezkonfliktowej integracji opartej na efektywnej komunikacji w grupie. Uczniowie poznają sztukę radzenia sobie ze stresem i uwrażliwienia na problemy innych ludzi.

świetlicaSzczególną uwagę przywiązuje się do rozwoju predyspozycji uczniów, które są nieustannie monitorowane, dzięki temu stwarza się możliwości osiągnięcia indywidualnego sukcesu. Przedłużeniem dnia edukacyjnego są zajęcia warsztatowe prowadzone w ramach zajęć opiekuńczych, codziennie do godz.17:00. 

Na sukcesy pedagogiczne Szkoły „ART” ma wpływ systematyczna współpraca z rodzicami uczniów, raz w tygodniu odbywają się dla rodziców konsultacje nauczycielskie.

Dużą wagę przykłada się do intensywnej nauki języków obcych: angielskiego i niemieckiego oraz dodatkowych zajęć ruchowych w postaci rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz pływania. Uzdolnienia muzyczne uczniów rozwijane są podczas nauki gry na gitarze klasycznej, pianinie, instrumentach klawiszowych oraz flecie poprzecznym.

„Z innego Jasia ukształtować innego Jana, do innego życia tworzenia” – taka jest misja szkoły „ART”.

 

 

Szkoła „ART” wspiera Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci

 

 

 

oraz

Ośrodek Archidiecezji Katowickiej św. Faustyna w Tychach