O nas – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
15 sierpnia 2016

O nas

Prywatna Szkoła Podstawowa działa od roku 1992.

Nasza szkoła jest szkołą kameralną mieszczącą się w budynku przy Placu Wolności 3, który jest architektonicznym fragmentem malowniczej części dzielnicy Stare Tychy. Przestrzeń zagospodarowana przez szkołę zawsze stwarzała specyficzny klimat i zapewniała osobiste bezpieczeństwo ucznia. Ten walor jest dzisiaj bardzo aktualny. Istota działania „Artu” zawarta została w misji szkoły „Z innego Jasia ukształtować innego Jana, do innego życia, tworzenia”. W ten sposób wizerunek naszej szkoły oparty został na wizji wszechstronnego rozwoju ucznia, który zawsze ma prawo u nas do wychowania w oparciu o wartości, edukacji na wysokim poziomie – szkoła od lat znajduje się w czołówce śląskich szkół, realizacji i uczestniczenia w zadaniach najszerzej pojętego wychowania estetycznego – różnorodność propozycji artystycznych (edukacja plastyczna, muzyczna, teatralna, filmowa, estradowa, etc.) Art realizując swoją koncepcję nauczania oparte między innymi o program wychowawczy i profilaktyki zdrowia psychicznego zapewnia uczniom warunki prawidłowego rozwoju, w dobrze pojętym funkcjonowaniu w grupie.

Pojawiające się problemy są systematycznie diagnozowane, a następnie opracowywana jest indywidualna strategia właściwego wspomagania.

Wiele uwagi poświęcamy kształtowaniu poczucia własnej wartości, bezkonfliktowej integracji, dobrej komunikacji w grupie.

Szczególną uwagę przywiązujemy do rozwoju i wychowania indywidualnych predyspozycji uczniów, stąd spora liczba uczniów utytułowanych  w konkursach przedmiotowych oraz różnego typu zmaganiach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Wyróżnikiem naszej szkoły jest również działalność charytatywna, którą prowadzą uczniowie na rzecz potrzebujących a w szczególności wspierają systematycznie podopiecznych Śląskiego Hospicjum dla Dzieci. Pomagając nieuleczalnie chorym dzieciom organizujemy koncerty muzyczne w kościele św. Marii Magdaleny oraz w Teatrze Małym w Tychach. W tym roku po raz kolejny odbędzie się aukcja prac plastycznych z których dochód przeznaczony będzie dla tych dzieci.

Aktywnie wspieramy również  Ośrodek Archidiecezji Katowickiej św. Faustyna przy organizacji festiwalu osób niepełnosprawnych.

Promując swoje dokonania artystyczne, każdego roku w miesiącu czerwcu organizujemy koncert dla tyszan na który składają się spektakle teatralne, interpretacje muzyczne, śpiew,  recytacje …

Nie pozostajemy obojętni na promowanie kultury w innych placówkach – cyklicznie już organizujemy konkursy plastyczne dla przedszkolaków, Szkoła „Art” jest również współorganizatorem festiwalu – „Gitara w muzyce klasycznej”.

Przez minione 27 lat istnienia byliśmy szkołą przyjazną, uczącą mądrego partnerstwa, uwrażliwiającą na problemy drugiego człowieka, dbając o wysoki poziom nauczania jak również efekty pracy artystycznej.

I taką szkołą pozostajemy.