Terminarz – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
16 października 2016

Terminarz

TERMINARZ

2019/2020

 

26.09.2019 – zebrania klasowe

12.11-15.11.2019 wystawianie ocen śródsemestralnych

21.11.2019 – konsultacje dla rodziców (wszyscy uczący)

09.01.2020 – koniec klasyfikacji za I semestr

10.01.2020 – konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

13.01.-26.01.2020 – ferie zimowe

16.03 – 20.03.2020 – wystawianie ocen śródsemestralnych

24.03.2020 – konsultacje dla rodziców (wszyscy uczący)

17.06.2020 – zakończenie klasyfikacji rocznej

18.06.2020 – konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

22.06.20.02 – konferencja plenarna Rady Pedagogicznej

26.06.2020 – zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne:

14 października

12 czerwca