Terminarz – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
16 października 2016

Terminarz

 

TERMINARZ 2022/2023

29.09.2022 Spotkania klasowe
4.11-10.11.2022 Wystawianie ocen śródsemestralnych
24.11.2022 Konsultacje dla rodziców
23.12-31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna
10.01.2023 Zakończenie klasyfikacji za I semestr
11.01.2023 Konferencja klasyfikacyjna
12.01.2023 Konsultacje dla rodziców
16.01-29.01.2023 Ferie zimowe
20.03-24.03.2023 Wystawianie ocen śródsemestralnych
28.03.2023 Konsultacje dla rodziców
06.04-11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
15.06.2023 Zakończenie klasyfikacji rocznej
15.06.2023 Konferencja klasyfikacyjna
23.06.2023 Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne:

14 października 2022

2 maja 2023

23-25.05.2023 – egzamin ósmoklasisty

9 czerwca 2023