Terminarz – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
16 października 2016

Terminarz

 

TERMINARZ 2023/2024

28.09.2023 Spotkania klasowe
6.11-17.11.2023 Wystawianie ocen śródsemestralnych
23.11.2023 Konsultacje dla rodziców
23.12-31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna
19.01.2024 Zakończenie klasyfikacji za I semestr
23.01.2024 Konferencja klasyfikacyjna
24.01.2024 Konsultacje dla rodziców
29.01-11.02.2024 Ferie zimowe
28.03-02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
08.04 – 12.04.2024 Wystawianie ocen śródsemestralnych
18.04.2024 Konsultacje dla rodziców
14.06.2024 Zakończenie klasyfikacji rocznej
17.06.2024 Konferencja klasyfikacyjna
21.06.2024 Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne:

2 maja 2024

31 maja 2024