Terminarz – Prywatna Szkoła Podstawowa Prywatne Gimnazjum "ART"
16 października 2016

Terminarz

TERMINARZ

2018/2019

 

 26.09.2018 – zebrania klasowe z rodzicami

12.11 – 16.11.2018 – wystawianie ocen śródsemestralnych

28.11.2018   – konsultacje dla rodziców (wszyscy uczący)

28.01.2019 – zakończenie wystawiania ocen za I semestr

29.01.2019 – konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

30.01.2019 – zebrania z rodzicami

8.04.-12.04.2019 – wystawianie ocen śródsemestralnych

08.05.2019 – konsultacje dla rodziców (wszyscy uczący)

10.06.2019 – zakończenie wystawiania ocen rocznych

12.06.2019 – konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

17.06.2019 – konferencja plenarna Rady Pedagogicznej podsumowująca rok szkolny 2018/2019

06.2019 – zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne:

2 listopada 2018r

15,16,17.04 – dni wolne od zajęć lekcyjnych (egzamin ósmoklasisty)

29,30 kwietnia 2019r

2 maja 2019r