Terminarz – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
16 października 2016

Terminarz

TERMINARZ 2020/2021

 

30.09.2020 – spotkanie klasowe on-line

12.11-18.11.2020 wystawianie ocen śródsemestralnych

19.11.2020 – konsultacje dla rodziców on-line

26.01.2021 – koniec klasyfikacji za I semestr

28.01.2021 – konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

01.02.-14.02.2021 – ferie zimowe

17.03 – 23.03.2021 – wystawianie ocen śródsemestralnych

25.03.2021 – konsultacje dla rodziców (wszyscy uczący)

01.04 – 06.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna

21.06.2021 – zakończenie klasyfikacji rocznej

21.06.2021 – konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

25.06.2021 – zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne:

14 października 2020

4 czerwca 2021