Terminarz – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
16 października 2016

Terminarz

TERMINARZ 2021/2022

 

28.09.2021 – zebrania klasowe

12-19.11.2021 – wystawianie ocen śródsemestralnych

23.11.2021 – konsultacje dla rodziców

09.02.2022 – zakończenie klasyfikacji za I semestr

11.02.2022 – konferencja klasyfikacyjna

14-27.02.2022 – ferie zimowe

05–07.04.2022 – wystawianie ocen śródsemestralnych

14-19.04.2022 – wiosenna przerwa świąteczna

15.06.2022 – zakończenie klasyfikacji rocznej

15.06.2022 – konferencja klasyfikacyjna

24.06.2022 – zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne:

14 października 2021

17 czerwca 2022

24,25,26.05.2022 – egzamin ósmoklasisty