Oferta – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
15 sierpnia 2016

Oferta

Prywatna Szkoła Podstawowa „ART” powstała w 1992 roku. Jest szkołą kameralną, mieszczącą się w budynku przy Placu Wolności 3 w Tychach.  Przestrzeń zagospodarowana przez szkołę stwarza specyficzny klimat i zapewnia absolutne bezpieczeństwo uczniów. W ofercie programowej szkoły oprócz obowiązkowego zakresu przedmiotów sformułowanego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012, znajdują się zajęcia umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia – zwiększona liczba godzin języka angielskiego, język niemiecki, rytmika, gimnastyka korekcyjna, pływanie, recytacja, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, warsztaty matematyczne, warsztaty przyrodnicze. Szkoła „ART” od początku swojego istnienia ważną rolę przypisuje wychowaniu estetycznemu i uwrażliwianiu dziecka. Stąd w planie zajęć zwiększona liczba plastyki, muzyki i dodatkowych działań plastycznych, muzycznych i teatralnych. Uczniowie „ART-u” korzystają również z możliwości indywidualnej nauki gry na instrumentach: pianinie i gitarze klasycznej. I w tym roku szkolnym w czerwcu uczniowie zaprezentują swoje umiejętności w formie PREZENTACJI koncertu w Teatrze Małym.

W obszernym programie wychowawczym szkoła mocno akcentuje kontakt i współpracę z Rodzicami (spotkania, zebrania klasowe, indywidualne konsultacje), dla jeszcze lepszego przekazu informacji  wprowadzony został dziennik elektroniczny. Uczniowie aktywnie i chętnie biorą udział  w wielu konkursach: matematycznym (Kangur, Kangurek), języka angielskiego (Fox). Zdecydowanie zaznaczają swoją obecność w konkursach plastycznych, recytatorskich, bardzo często zostają ich laureatami.

Po zakończonych zajęciach dydaktycznych uczniowie są objęci opieką do godz. 17:00. Zajęcia popołudniowe są profilowane przez nauczycieli pełniących dyżury opiekuńcze.

W ofercie programowej Szkoły nie brakuje systematycznego kontaktu uczniów z teatrem, filmem, wystawami prac plastycznych….. Spacery, wycieczki, plenery plastyczne oraz okolicznościowe spotkania integracyjne są stałym elementem kalendarium szkoły.

 

Warsztaty tańca. Modern jazz/ contemporary dance.