Ramowy plan nauczania – Prywatna Szkoła Podstawowa Prywatne Gimnazjum "ART"
16 października 2016

Ramowy plan nauczania

Ramowy plan nauczania dla klas I-II (I etap edukacyjny)

Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II
Edukacja wczesnoszkolna 16 16
Zajęcia komputerowe 1 1
Wychowanie fizyczne 2 2
Edukacja muzyczna 1 1
Edukacja plastyczna 2 2
Język angielski 5 5
Rytmika 1 1
Pływanie 1 1
Religia/etyka 2 2
Taniec 1 1
Zajęcia warsztatowe    
warsztaty plastyczne 1 1
warsztaty recytatorskie 1 1
warsztaty teatralne 1 1
warsztaty tematyczne 1 1
warsztaty j. angielskiego 1 1
zajęcia wyrównawcze 1 2

 

Ramowy plan nauczania dla  klas IV-VIII (II etap edukacyjny)

Zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar zajęć Tygodniowy wymiar   zajęć Tygodniowy wymiar zajęć Tygodniowy wymiar zajęć 
  Klasa IV Klasa V Klasa VII Klasa VIII
Język polski 6 5 5 5
Historia 1 2 2 2
Wiedza o społeczeństwie 2
Język angielski 4 4 4 4
Język niemiecki 1 1 2 2
Matematyka 4 4 4 4
Przyroda 2
Geografia 1 2 1
Biologia 1 2 1
Chemia 2 2
Fizyka 2 2
Muzyka 1 1 1 1
Plastyka 1 1 1 1
Taniec 1  —  —  —
Z. techniczne/technika 1 1
Z. komputerowe/informatyka 1 1 1 1
Wychowanie fizyczne 2 2 4 4
Edukacja dla bezpieczeństwa 1
Pływanie 1 1
Z. z wychowawcą/ godz. wych. 2 1 1 1
Religia/etyka 2 2 2 2
Konwersacje j.angielskiego 1 1
Doradztwo zawodowe  10h w roku szkolnym 10h w roku szkolnym
Zajęcia warsztatowe
warsztaty plastyczne warsztaty dziennikarskie
warsztaty przyrodnicze warsztaty teatralne
warsztaty matematyczne warsztaty estradowe
warsztaty teatralne warsztaty plastyczne
warsztaty estradowe
warsztaty tematyczne kl. IV

 

Ramowy  plan nauczania III etap edukacyjny- gimnazjum

Zajęcia edukacyjne Tygodniowy

wymiar godz.

Klasa III
Język polski 5
Język angielski 4
Język niemiecki 2
Historia 2
Wiedza o społeczeństwie 1
Geografia 2
Biologia 1
Chemia 1
Fizyka 2
Matematyka 4
Informatyka 1
Wychowanie fizyczne 4
Zajęcia artystyczne 1
Technika 1
Zajęcia z wychowawcą 1
Religia 2
Zajęcia warsztatowe
warsztaty dziennikarskie
warsztaty teatralne
warsztaty estradowe
warsztaty plastyczne