Ramowy plan nauczania – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
16 października 2016

Ramowy plan nauczania

Ramowy plan nauczania dla klas I-III (I etap edukacyjny)

Zajęcia edukacyjne Klasa I Klasa II Klasa III
Edukacja wczesnoszkolna 14 14 14
Zajęcia komputerowe 1 1 1
Wychowanie fizyczne 2 2 2
Edukacja muzyczna 1 1 1
Edukacja plastyczna 2 2 2
Język angielski 5 5 5
Terapia ręki
1 1 1
Rytmika 1 1 1
Pływanie 1 1 1
Religia/etyka 2 2 2
Recytacja 1 1 1
Zajęcia warsztatowe    
warsztaty plastyczne 1 1  1

 

Ramowy plan nauczania dla  klas IV-VIII (II etap edukacyjny)

Zajęcia edukacyjne Tygodniowy wymiar zajęć Tygodniowy wymiar   zajęć Tygodniowy wymiar zajęć  Tygodniowy wymiar zajęć
  Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VIII
Język polski 5 5 5 5
Historia 1 2 2 2
Język angielski 4 4 4 4
Język niemiecki 1 1 1 2
Matematyka 4 4 4 4
Geografia 1 1 2
Biologia 1 1 2
Przyroda 2
Chemia 2
Fizyka 2
Muzyka 1 1 1 1
Plastyka 1 1 1 2
Technika 1 1 1
Informatyka 1 1 1 1
Wychowanie fizyczne 3 3 4 4
Basen 1 1  —
Godzina wychowawcza 1 1 1 1
Religia/etyka 2 2 2 2
Zajęcia warsztatowe
Warsztaty plastyczne
Warsztaty teatralne