Współpraca – Prywatna Szkoła Podstawowa Prywatne Gimnazjum "ART"
16 października 2016

Współpraca

Wykaz  instytucji, placówek i organizacji współpracujących ze szkołą oraz formy współpracy

 

NAZWA INSTYTUCJI, PLACÓWKI LUB ORGANIZACJI, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE SZKOŁA FORMA WSPÓŁPRACY
Biblioteka Miejska w Tychach • Udział uczniów SP w lekcjach bibliotecznych

• Udział klasy IV w specjalnym programie – raz w miesiącu wymiana lektur i zajęcia biblioteczne oraz czytelniane

• Udział uczniów gimnazjum w konkursie poetyckim „O pozłacane pióro” (II miejsce i wyróżnienie)

 

Biuro Podróży Bohemia Travel w Tychach Organizacja wycieczki turystycznej  do Pragi dla uczniów kl. VI SP i I-III GIM

 

Biuro Podróży INDEX w Katowicach Organizacja wycieczki krajoznawczej do Ojcowskiego Parku Narodowego dla uczniów kl. IV-VI SP

 

Biuro Podróży PTTK w Tychach Organizacja wycieczek dla uczniów kl. I-III SP: Muzeum Górnictwa i Kopalnia Guido w Zabrzuoraz Zaczarowany Las w Piasku

 

Centrum Edukacji Filmowej

 

Udział uczniów gimnazjum w warsztatach filmowych – lekcja w kinie „Efekty specjalne”

 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Warsztaty przyrodnicze w Śląskim Ogrodzie Botanicznym pt. „Rozpoznawanie rodzimych gatunków drzew i krzewów”

 

Chlebowa Chata w Górkach Małych Udział uczniów kl. I-III SP w warsztatach związanych z wypiekaniem chleba, wyrabianiem masła, sera, pozyskiwaniem miodu
Filharmonia Śląska w Katowicach Udział uczniów kl. I-III SP w cyklu zajęć na terenie szkoły pt.„Pani Gama zaprasza”

 

FUH ATUTOR z Bielska- Białej Udział uczniów kl. IV-VI SP w konkursie z języka angielskiego „The Bat Kid” (15 laureatów)

 

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci

 

• Organizacja koncertu charytatywnego Henryka Botora w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Tychach pod patronatem ks. Proboszcza Janusza Lasoka i przekazanie dochodu na rzecz hospicjum

• uczniowie inicjują różne zbiórki i akcje w ciągu całego roku szkolnego: regularne zbieranie nakrętek, organizacja sklepiku – „Miodowe Królestwo”, zbiórka monet – „Małe – wielkie pomaganie”

• Aukcja na rzecz Hospicjum dla podczas koncertu” Nie wyrastaj z marzenia”

• Udział w pracach komisji oceniającej prace konkursowe

• Pomoc i praca wolontariuszy (uczniowie gimnazjum)

 

Klub Osiedlowy „Olimpia” Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard” Udział uczniów w konkursie plastycznym „Mój świat, moje marzenia” (nagroda i dwa wyróżnienia)

 

Klub Osiedlowy „Orion” Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard” Udział uczniów SP w konkursie  plastycznym „I te duże i te małe zwierzęta wokół nas”, „Mój czworonożny przyjaciel”

 

Klub „Wilkowyje” MCK w Tychach

 

Udział uczniów SP w Miejskim Konkursie Plastycznym „Mama, Matusia, Mateńka”, „Mama XXI w” (wyróżnienie)
Komenda Miejska Policji w Tychach • Egzamin na kartę rowerową uczniów kl.IV,V SP

• Kontrola autokaru przed wycieczkami

• Udział uczniów kl.I-III SP w zajęciach dotyczących pracy policjanta i z psem policyjnym na terenie komendy

 

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Tychach

 

• Udział uczniów SP i GIM w rekolekcjach wielkopostnych, Mszy Św. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Pierwszej Komunii Św., Bierzmowaniu, Orszaku Trzech Króli oraz koncercie charytatywnym

• Patronat ks. Proboszcza Janusza Lasoka nad konkursem plastycznym na szopkę bożonarodzeniową „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

 

Kuratorium Oświaty / Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

 

• Udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, szkoleniach, wykładach i warsztatach

• Udział uczniów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

 

Laser House w Katowicach Gry sportowe i zabawy drużynowe podczas wycieczki

 

Miejskie Centrum Kultury

W Tychach

Udział polonistki Magdaleny Mrowiec (przewodnicząca Jury) w Rejonowym Konkursie Recytatorskim poświęconym twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla gimnazjów

 

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o.

 

Udział uczniów SP w akcji ekologicznej – zbiórka baterii i przekazanie ich podczas Festiwalu Nauki i Ekologii „Eco-Master”
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Meridian w Warszawie

 

Udział uczniów SP w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Pangea (finalista z kl.IV)

 

MOSiR w Tychach

 

Wyjazdy uczniów SP na basen i udział w Mistrzostwach Tychów Szkół Podstawowych w pływaniu (III m-ce)

 

Multikino w Tychach

 

• Wyjścia uczniów SP i GIM na filmy: „Czarownica”, „Kraina lodu”, „Hobbit – Pustkowie Smauga”, „Kamienie na szaniec”, „30 dni chwały”, „Mój biegun”, „Sierpniowe niebo”

• Zajęcia warsztatowe i pokaz filmu dla uczniów kl.I-III SP (zapoznanie uczniów z kolejnymi etapami tworzenia ścieżki dźwiękowej w filmie animowanym)

 

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza i Muzeum Zapałek w Częstochowie Zwiedzanie muzeum przez uczniów kl.I-III SP

 

Muzeum Miejskie w Tychach • Zwiedzanie wystaw czasowych z przewodnikiem uczniów kl.IV i VI SP, warsztaty plastyczne (malowanie ekspozycji)

• Udział uczniów gimnazjum w zajęciach edukacyjnych

 

Muzeum Śląskie w Katowicach

 

 

 

 

 

Udział uczniów gimnazjum w lekcji muzealnej poświęconej głównym kierunkom w malarstwie polskim w latach 1800-1939 oraz najważniejszym nurtom w sztuce XX wieku

 

Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia Udział uczniów kl.I-III SP w lekcjach teatralnych i spektaklach: „Kot w butach”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi”

 

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Tychach występ teatralno-muzyczny połączony z animacją (wspólne zabawy z przedszkolakami) klas IV, V i VI SP oraz warsztaty poświęcone literom alfabetu
Olimpus

 

Udział uczniów kl.II i III SP w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego „Olimpusek” (3 laureatów)

 

Ośrodek Archidiecezji Katowickiej św. Faustyna

 

Pomoc finansowa Dyrekcji Szkoły „ART” na organizację przeglądu osób niepełnosprawnych

 

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
Udział uczniów kl.I-III SP w warsztatach pt.” Królestwo planet” i seansie filmowym „Kometa nad szwajcarską doliną”

 

Pracownia Matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach

 

Udział uczniów SP w Wojewódzkim  Konkursie  Matematycznym „Nudna Matematyka” (4 miejsce uczennicy z kl.IV)

Udział uczniów kl.III SP w konkursie  matematycznym „Bajkowe Zadania”(1 finalistka)

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach Wymiana informacji, opiniowanie, wydawanie decyzji, diagnoza i wnioskowanie

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Tychach Spotkanie uczniów kl.VI SP i GIM z terapeutą Katarzyną Hołdą – zajęcia warsztatowe dotyczące uzależnień

 

Ptaszyniec Udział uczniów SP w „Odlotowej lekcji” – zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez miłośników i hodowców ptaków drapieżnych

 

Stowarzysznie humanitarno-ekologiczne „Dla braci mniejszych”

 

Przeprowadzenia akcji „Pełna miska i ciepła buda” – zbiórka darów dla zwierząt
Stowarzyszenie WIOSNA z Krakowa Pomoc uczniów w organizacji ogólnopolskiej akcji pomocy osobom najuboższym„Szlachetna paczka”

 

Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe Delta z Katowic

 

Udział uczniów SP w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX
Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach

 

Udział uczniów SP w konkursie plastycznym „Laurka dla Mamy”

(wyróżnienie)

 

Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

 

Udział uczniów SP w Rejonowym Konkursie Twórczości Dziecięcej „Niech zaświeci słońce” o Laur Rafała Pomorskiego w kategorii poezja i proza (4 laureatów i 3 wyróżnienia)
Szkoła Podstawowa nr 30 w Zabrzu Udział uczniów SP w wojewódzkim konkursie „Antologia poezji dziecięcej” (laureat z kl.V)

 

Teatr Ludowy w Krakowie Udział uczniów gimnazjum w spektaklu „Błysk rekina”

 

Teatr Mały w Tychach

 

• Udział uczniów SP w spektaklach: „W drodze” w reż. Macieja Dziaczki,

 

Teatr Śląski im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Udział uczniów gimnazjum w spektaklu „Pułapka na myszy”

 

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

w Toruniu, Kangourou Sans Frontières(patronat: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Udział uczniów w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” (8 wyróżnień)
Towarzystwo Wiedza i Edukacja z Warszawy

 

Udział uczniów kl.IV i V w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym „Młody Naukowiec”

 

Uniwersytet dla dzieci Unikids w Bielsku-Białej Udział uczniów SP w warsztatach chemicznych i optyczno-fizycznych podczas wycieczki do Bielska-Białej

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia podyplomowe nauczycieli

podnoszących kwalifikacje – kierunki:

„Biologia” i „ Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

w Krakowie

Wydział filozoficzny

Studia podyplomowe nauczycieli

podnoszących kwalifikacje – kierunek „Filozofia i etyka”

 

Urząd Miasta w Tychach

 

Udział polonistki Magdaleny Mrowiec (przewodnicząca Jury) w debacie nt. „Czy jesteśmy narodem tolerancyjnym?” dla szkół podstawowych i gimnazjów

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Uczniowie uczestniczą w corocznych zbiórkach pieniężnych

 

Wydawnictwa:

Nowa Era, GWO, Operon, WSiP, Stentor, Helion, Oxford

• Udział nauczycieli w konferencjach, spotkaniach, wykładach, warsztatach,

szkoleniach metodycznych,

• Kontakt z przedstawicielami, korzystanie z podręczników, różnych materiałów, środków dydaktycznych

 

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach • Udział uczniów kl.IV-VI SP w

zajęciach umuzykalniających „Echa

w muzyce”

• Udział uczniów kl.VI SP i I-III GIM

Koncercie „Muzyka klasyczna wokół

nas”

• Udział uczniów kl.IV w warsztatach artystycznych „GITART”