Kalendarium – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
16 października 2016

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Prywatna Szkoła Podstawowa „ART”

 

Miesiąc

Zagadnienie
Wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Plener plastyczny kl. I-III

Plener plastyczny IV, V, VII, VIII

Wystawa poplenerowa

Październik Dzień Edukacji Narodowej – apel

Lekcje muzealne – Muzeum Miejskie w Tychach

Pasowanie na ucznia kl. I

Listopad „Niepodległa” – apel

Aukcja prac plastycznych uczniów kl. I-III na rzecz podopiecznych Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci

Ocena śródsemestralna

Grudzień Szkolne jasełka – wieczór kolędowy, jarmark świąteczny

Wigilie klasowe

Przerwa świąteczna 23-31.12.2021

Styczeń Szkolny konkurs literacki

Szkolny konkurs plastyczny

Luty Klasyfikacja za I semestr

Spotkania karnawałowe

Ferie zimowe 14.02 – 27.02.2022

Marzec Szkolne zawody pływackie

Szkolny konkurs recytatorski kl. II, III, IV

Kwiecień

 

 

Samoocena ucznia, ocena śródsemestralna

Spotkania regionalne  w Muzeum Miejskim

Wycieczka do Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego UŚ w Katowicach

Ferie wiosenne: 14 – 19.04.2022

Maj Egzamin ósmoklasisty

Wycieczki klasowe

Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową

Przygotowanie do „Prezentacji 2022”

Czerwiec

 

Egzamin na kartę pływacką

Dzień sportu klas I-IV

Klasyfikacja roczna

„PREZENTACJE 2022” w Teatrze Małym

Zakończenie roku szkolnego