Kalendarium – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
16 października 2016

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Prywatna Szkoła Podstawowa „ART”

 

Miesiąc

Zagadnienie
Wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Plener plastyczny kl. I-III

Plener plastyczny IV, V, VI, VIII

Wystawa poplenerowa

Październik Dzień Edukacji Narodowej – apel

Lekcje muzealne – „Śląsk”

Pasowanie na ucznia kl. I

Listopad „Niepodległa” – apel

Aukcja prac plastycznych uczniów kl. II, III, IV, V na rzecz podopiecznych Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo

Ocena śródsemestralna

Grudzień Poezja Wisławy Szymborskiej – estrada poetycka

Jasełka, jarmark świąteczny

Wigilie klasowe

Przerwa świąteczna 23-31.12.2022

Styczeń Szkolny konkurs literacki kl. IV-VIII

Szkolny konkurs plastyczny

Klasyfikacja za I semestr

Ferie zimowe 16-29.01.2023

Luty Spotkania karnawałowe
Marzec Szkolne zawody pływackie o Puchar Dyrektora Szkoły

Szkolny konkurs recytatorski kl. II-VIII

Ocena śródsemestralna ucznia

Samoocena ucznia

Kwiecień

 

 

Spotkania regionalne  w Muzeum Miejskim

„Powstaje film” – wycieczka do Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego UŚ w Katowicach IV-VIII

Wiosenna przerwa świąteczna 6-11.04.2023

Maj Egzamin ósmoklasisty 23-25.05.2023

Wycieczki klasowe

Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową

Przygotowanie do „Prezentacji 2023”

Egzamin na kartę pływacką

Czerwiec

 

Dzień sportu klas I-IV

Klasyfikacja roczna i końcowa

„PREZENTACJE 2023”

Zakończenie roku szkolnego