Kalendarium – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
16 października 2016

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Prywatna Szkoła Podstawowa „ART”

 

Miesiąc

Zagadnienie
Wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego

Plener plastyczny kl. I-III

Plener plastyczny kl. V-VIII

Wystawa poplenerowa

Październik Świętujemy 100-lecie Powstań Śląskich

– wycieczka do Muzeum Śląskiego

– konkurs plastyczny „Śląsk”

– „Ślady powstania  w filmie K. Kutza  – „Sól ziemi czarnej” – projekcje

Lekcje muzealne – Muzeum Miejskie w Tychach

Ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów kl. III tyskich szkół – „Mój ogród w środku miasta”

Pasowanie na ucznia kl. I

Listopad „Niepodległa” – uroczysty apel

Aukcja prac plastycznych na rzecz wychowanków Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo”

Ocena śródsemestralna

Samoocena ucznia

Moja ulubiona książka – konkurs czytelniczy

Grudzień Szkolne jasełka, wieczór kolędowy, jarmark świąteczny
Styczeń Szkolny konkurs literacki

Klasyfikacja za I semestr

Ferie zimowe 13.01-26.01.2020

Luty Spotkania karnawałowe

Szkolny konkurs plastyczny

Marzec Szkolne zawody pływackie

Zawody z zastosowaniem gier planszowych

Kwiecień

 

 9-14.04

 21-23.04

Ocena śródsemestralna, samoocena

Spotkania regionalne w Muzeum Miejskim

Ferie wiosenne

Egzamin Ósmoklasisty

Maj Przygotowanie do „Prezentacji 2020”

Wycieczki klasowe

Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową

Czerwiec

 

 

 

„Karta pływacka”

Dzień sportu

Klasyfikacja roczna

Prezentacje 2020