Wyniki Oke – Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"
29 sierpnia 2016

Wyniki Oke

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Rok szkolny 2017/2018

Część humanistyczna – język polski

Część humanistyczna – historia, WOS

Część matematyczno-przyrodnicza – matematyka

Część matematyczno-przyrodnicza – przedmioty przyrodnicze

Język angielski

Średnia

Polska

68%

59%

52%

56%

59%

58,8%

Śląsk

68%

59%

51%

56%

59%

58,6%

Tychy

68,5%

61%

53%

56%

73%

62,3%

Szkoła „ART”

74%

75%

63,3%

72,5%

83,5%

73,6%

SERDECZNIE GRATULUJEMY NASZYM UCZNIOM!